štandardne tak nazývame jednu z našich najžiadanejších služieb, ktorá dokáže zabezpečiť viacero požiadaviek naraz:

1, obnovu vzhľadu laku karosérie
2, odstránenie povrchových škrabancov a poškodení laku
3, odstránenie náletovej korózie
Efektom je úžasné zlepšenie vzhľadu vozidla, teda zvýšenie jeho hodnoty.

Lak dnešných vozidiel je vystavený vplyvom prostredia, ktoré na ňom zanechajú výrazné stopy. Môže ísť o mechanické poškodenie (stopy po umyvárňach, snehu, ľade, škrabkách, posype, …), poškodenie chemickými látkami (soli, kyslé dažde, oleje, brzdové kvapaliny, asfalt, náletovou koróziou, …), alebo poškodenie napríklad pri bezohľadnom parkovaní suseda. Lak je okrem týchto vplyvov vystavený aj poveternostným podmienkam (slnečné ultrafialové žiarenie, vietor, mráz, …). Z týchto dôvodov aj ten najkvalitnejší lak podlieha degradácií a poškodeniam.

Leštenie laku karosérie

Vo väčšine prípadov nie je potrebná obnova laku celkovou renováciou v lakovni, naopak stačí renovácia leštením.

Leštenie laku – postup

robíme ručne pomocou leštiacich strojov a leštiacich pást. Leštenie je vo väčšine prípadov niekoľko vrstvové, podľa potreby stavu laku. Pred leštením celé vozidlo poriadne umyjeme a vysušíme. Potom z povrchu laku pomocou chémie odstránime všetky umytím neodstrániteľné špiny (asfalt, vosk, pozostatky hmyzu, …). Lak podrobne skontrolujeme a stanovíme postup leštenia. Hrubšie leštenie, jemnejšie leštenie a nakoniec detailing super jemný leštením. Ak zhodnotíme, že takéto leštenie nepostačuje rozdelíme ho na viacero postupných vrstiev. Po leštení skontrolujeme stav laku a na jemné poškodenia, ktoré neboli odstránené leštením použijeme opravný set laku.

Leštenie laku karosérie

 

 

Leštenie laku karosérie Leštenie laku karosérie

Po leštení je rozdiel markantný, výsledkom je výrazné zlepšenie vzhľadu vozidla, stav laku je neporovnateľné lepší, čo má za následok zvýšenú hodnotu vozidla.

Najvýraznejšie rozdiely je možné zbadať na červených lakoch, tmavých lakoch a metalízovaných lakoch.

Zdroj: Servis-poprad.sk

Obrázky: i.ytimg.com a servis-poprad.sk